Hadislerle Hanefi Fıkhı Haber7’de

Hadislerle Hanefi Fıkhı Haber7’de

Kitap bütün fıkıh konularını sistematik bir şekilde açıklarken Hanefi Mezhebi’nin hükümlerinin dayandığı hadis-i şerifleri rivayet ve dirayet yönünden inceler.

Hadislerle Hanefi Fıkhı; Hind Ulemâsından, “Hakîmü’l Ümme” lâkâbıyla anılan İmam Eşref Ali et-Tehânevî’nin talebeleriyle birlikte yaklaşık 20 yıl süren yoğun bir çalışma neticesinde hazırladıkları “İ’lâüssünen” isimli eserin Misvak Neşriyat tarafından yapılan tercümesidir.

Hadislerle Hanefi Fıkhı, diğer fıkıh kitaplarından farklı olarak ve isminden de anlaşılacağı gibi, Hanefi mezhebine ait hükümlerin hadis-i şeriflerdeki delilleriyle birlikte anlatan bir eserdir. Tercümesi geçtiğimiz yıl tamamlanan eser aslında İslam dünyasında haklı bir şöhrete sahiptir.

Doğudan batıya pek çok İslam memleketinde ders olarak okutulan “İ’laüssünen”, mezheblerin özellikle de Hanefi Mezhebinin ortaya koyduğu görüşlerin, Kur’an ve Sünnetin açıklamasından ibaret olduğunu tereddüte yer bırakmadan ispatlamaktadır.
Kitabın çevirsi yapılırken dilinin anlaşılır olmasına dikkat edilmiş, bu ilimle uğraşanların olduğu gibi tüm halkımızın istifade edebileceği bir eser ortaya konmaya çalışılmıştır.

Diğer mezheblerle arasındaki bazı farklılıkların hangi nedenlere dayandığını açıklar.
İmam-ı A’zam Ebû Hanife (r.a.), hakkında en çok araştırma yapılıp eserler verilen büyük zatlardan birisi olmuştur. Hakkında re’y ehlidir hadisleri ikinci plana atmıştır diyerek başlangıçta tenkid eden âlimler, zamanla büyüklüğünü anlamışlar ve mezhebinin sünnete bağlılığını onaylamışlardır.

İ’la’ü’s-sünen’de Hanefîler’in görüşlerinin delili olan sahih hadis ve eserler ile sahabe kavilleri kaynakları ile birlikte zikredilmiş, rivayetlerin sened ve metinleri hakkında muhaddislerin değerlendirmelerine kısaca temas edilmiş, sahih rivayetlerin ardından bunları desteklemek amacıyla varsa zayıf rivayetlere de yer verilmiştir. Zikredilen rivayetler sened ve metin açısından tenkide tâbi tutulmuş, fıkhî yönleri üzerinde durulmuş, bu konularda mezhebin muteber kitaplarından alıntılar yapılmış, görüş farklılığı olan yerlerde müftâbih kavil belirtilmiştir. Son olarak ise diğer mezheplerin delil olarak kullandığı hadislerle Hanefî mezhebinin delilleri karşılaştırılmış, Hanefîler’in delillerinin tercih sebepleri açıklanmıştır. Fıkıh bablarına göre düzenlenen eser “Kitâbü’t-Tahâre” ile başlayıp “Kitâbü’1-Edeb ve’t-tasavvuf” ile sona ermektedir.

Bu eseri, Hadislerle Hanefi Fıkhı adıyla Türkçemize kazandıran Misvak Neşriyat’ın kurucusu Muhterem Ömer Öztürk; İmam-ı A’zam’ın ve yolunun anlaşılması ile ilgili yaptığı kapsamlı hizmetlere bir yenisini eklemiş, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok muhtaç olduğumuz şu günlerde, Türkiye Müslümanları olarak ortak paydamız olan İmam-ı A’zam hazretlerinde yeniden buluşmaya milletimizi davet etmiştir.

Paylaşın:
28 Ağustos 2017
806 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?