Yönetim Kurulu

Anasayfa » Yönetim Kurulu

Vakfımızın kurucusu ve gerçek mütevellisi Muhterem Ömer Öztürk’tür. Ona vekaleten aşağıdaki heyet vakıf yönetimi görevini deruhte etmektedir.

Resmî Mütevelli Heyeti:

* Vehbi Ecevit (Başkan)

* Abdurrahim Başak

* Selçuk Balıkçı

* Ömer Faruk Mesci

* Ahmet Zekeriya Çokoy

Karar ve Yürütme Kurulu:

* Ahmet Zekeriya Çokoy

* Fatih Özdöner

* İbrahim Ethem Demirci

* Ömer Faruk Mesci

* Ramazan Ünişen

* Rıdvan Karaali

* Selçuk Balıkçı

Paylaşın: