Yönetim Kurulu

Anasayfa » Yönetim Kurulu

Vakfımızın kurucusu ve gerçek mütevellisi Muhterem Ömer Öztürk’tür. Ona vekaleten aşağıdaki heyet vakıf yönetimi görevini deruhte etmektedir.

Resmî Mütevelli Heyeti:

  * Vehbi Ecevit (Başkan)

* Abdurrahim Başak

* Süleyman Şakar

* Selçuk Balıkçı

* Fatih Balkan

Karar ve Yürütme Kurulu:

* Vehbi Ecevit (Başkan)

* Abdurrahim Başak

* Süleyman Şakar

* Enes Koç

* Selçuk Balıkçı

* Fatih Balkan

* Ömer Faruk Mesci

* Ahmet Zekeriya Çokoy

* İbrahim Ethem Demirci

* Muhammed Özmen

Paylaşın: