Yönetim Kurulu

Anasayfa » Yönetim Kurulu

Vakfımızın kurucusu ve gerçek mütevellisi Muhterem Ömer Öztürk’tür. Ona vekaleten aşağıdaki heyet vakıf yönetimi görevini deruhte etmektedir.

Yönetim Kurulu

* Ahmet Zekeriya Çokoy

* İbrahim Ethem Demirci

*  Ömer Balcı

* Ömer Faruk Mesci

* Dr. Ramazan Ünişen

* Dr. Rıdvan Karaali

* Selçuk Balıkçı

Paylaşın: