Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda

FATİH GENÇLİK VAKFI

1971 Yılında İstanbul’da MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk Tarafından Kurulan Vakfımız; Milletimizin Tereddütsüz Güveni Ve 51 yıllık tecrübesiyle.; Eğitim, Yurt, Burs Ve Yayıncılık Alanlarında Hizmetlerine Devam Etmektedir.

Tarihçe:

MTTB’nin yan kuruluşu olarak; öğrencilere burs ve ucuz kitap temini, eğitim gibi konularda katkı sağlamak üzere kurulan Fatih Gençlik Vakfı’nın kuruluşu 70’li yılların başlarına dayanmaktadır.

MTTB’nin 47. ve 48. Dönemi’nde Fatih Sultan Mehmed Hân’a layık bir eser vücuda getirmek gâyesiyle bir komite kurulmuş ve halktan para toplanmıştı. Orta Öğretim Komitesi adını taşıyan bu komitenin gâyesi sâdece rozet mukâbili halktan yardım toplamaktı. Bu şekilde toplanan 200 bin TL civarındaki yardım 48. Dönem MTTB Genel Başkanı İsmail Kahraman’a teslim edilmiş ancak Fatih Sultan Mehmed Hân’ın hatırasını yaşatacak güzel bir eser vücuda getirme düşüncesi 1971 Nisan’ına kadar fiiliyata geçirilememişti.

50. Genel Kurul’da MTTB Genel Başkanlığı’na seçilen Muhterem Ömer Öztürk, bu düşünceyi hayata geçirmek için hemen işe koyuldu. Bu öyle bir eser olmalıydı ki ecdâdın ebediyete uzanan eserlerine benzemeliydi: Sebiller, imarethaneler, köprüler, kervansaraylar, hanlar, çeşmeler, mekteblerle… Ecdâd kendini mezarında mütevâzî bir şekilde; fakat eserlerini cemiyetin hizmetinde bırakmayı tercih etmişti. Onların torunları olduğumuzu iddiâ eden bizlerin, onların rûhlarına tezat teşkil edecek birtakım teşebbüslerde bulunmamız elbette düşünülemezdi.

Muhterem Ömer Öztürk, bu düşüncelerin neticesinde Fatih Sultan Mehmed Hân’ın hatırasını yaşatacak en uygun eserin bir Vakıf kurulması olduğuna karar verdi. Daha önceki dönemlerde toplanan 210 bin TL civarındaki paranın 140 bin TL’si ile İsmail Kahraman, noter kanalıyla kendi adına vakıf tesis senedi hazırlamış, Muhterem Ömer Öztürk, bu vakıf senedini kabul ederek hemen teşebbüslerine başlamış, kuruluş hazırlığını tamamlayarak 18 Haziran 1971 günü İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne mürâcaat etmiştir. Yine aynı mahkemenin verdiği 21 Haziran 1971 tarihli kararı ile Fatih Gençlik Vakfı resmen tescil edilmiştir.

Ağustos 1971 tarih ve 13919 sayılı Resmî Gazete’de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tescilinin yayınlanmasıyla Fatih Gençlik Vakfı’nın resmen kuruluşu tamamlanmış ve Muhterem Ömer Öztürk’ün MTTB Genel Başkanlığı döneminin önemli icraatları arasına girmiştir.

Kurulduğu yıldan itibaren öğrencilere burs verilmeye başlanmış, bu faaliyet günümüze kadar kesintisiz olarak devam etmiş, bursiyer sayısı her yıl biraz daha artırılmıştır. Yine aynı dönemlerde Vakıf bünyesinde; öğrencilere ucuz kitap temin etmek ve ilim irfan dünyamıza katkı sağlamak amacıyla kurulan matbaa işletmesi, Türkiye’nin ikinci en büyük matbaası olma özelliğine sahip olmuştur. Kuruluşundan bu yana Vakıf faaliyetlerinin finansmanının hemen hemen tamamı Ömer Öztürk tarafından sağlanmıştır.

1980 ihtilâli ile faaliyeti durdurulan MTTB’nin 1986 yılında İstanbul Valiliği tarafından feshedilmesi neticesi tüzüğünde bulunan: “Fesih hâlinde bütün mal varlığı Fatih Gençlik Vakfı’na devredilir.” maddesi gereğince yine İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 12.02.1988 tarih ve 982/72 nolu kararıyla bütün mal varlığı Fatih Gençlik Vakfı’na devredilmiş, böylece MTTB’nin tek vârisinin de Fatih Gençlik Vakfı olduğu karara bağlanmıştır.

Muhterem Ömer Öztürk, kurdukları Fatih Gençlik Vakfı’nda yaklaşık 40 senedir binlerce öğrenciye karşılıksız burs vermişler, barınma imkânı sağlamışlar, yurt dışına göndermişler ve her türlü maddi desteği sağlamışlardır. Kendisinin bursuyla okuyan öğrencilerin bir çoğu memleketimizde mühim yerlere gelmişlerdir. Bu vakıfta öğrencilere hem burs verilmiş hem de Kur’ân-ı Kerim, ilmihal bilgileri ve belli seviyede İslâmî ilimleri öğrenmelerine vesile olan faaliyetlerle öğrenciler her yönden desteklenmiştir. Halen her sene 200 civarı öğrenci burs almakta, her hafta kültürel faaliyetlere devam edilmekte ve öğrencilere yemek ikramı yapılmaktadır. Ayrıca yurtlarda yaklaşık 500 yatak kapasitesi ile barınma hizmeti sunulmaktadır.

Fatih Gençlik Vakfı’nda 50 yıla yakın zamandır binlerce öğrenciye karşılıksız burs verilmiş, barınma imkânı sağlanmış, yurt dışına gönderilmiş, hacc umre gibi hizmetler öğrencilerin istifadesine sunulmuştur.. Bursiyerler Kur’ân-ı Kerim, ilmihal bilgileri ve belli seviyede İslâmî ilimleri öğrenmelerine vesile olan faaliyetlerle her yönden desteklenmiştir. Halen her sene 200 civarı öğrenci burs almakta, her hafta kültürel faaliyetlere devam edilmekte ve öğrencilere yemek ikramı yapılmaktadır. Ayrıca yurtlarda yaklaşık 500 yatak kapasitesi ile barınma hizmeti sunulmaktadır.

Gayret bizden tevfik Allah’tandır.

Milli Türk Talebe Birliği

Paylaşın: