Kültür, Sanat, Spor Koord.

Anasayfa » Kültür, Sanat, Spor Koord.

KÜLTÜR SANAT VE SPOR KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Kültür-Sanat: Ömer Faruk Tekin

Spor: Hüseyin Emre Doğan

Amaç ve Kapsam:
Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm gençliğimizin Türk – İslam kültür, medeniyet ve sanatını öğrenmelerine ve bu alanda kendilerini geliştirmelerine vesile olacak faaliyetler yapmak ve imkanlar hazırlamak; bunun yanısıra sportif faaliyetlerle de gençliğin bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak koordinatörlüğümüzün temel görevlerindendendir.

Koordinatörlüğümüz, sanat-kimlik ilişkisini ortaya çıkarmak; öğrencilerin tarih, edebiyat, sanat, yaşanılan şehir ve ülke konusunda farkındalığını artıracak, onları bu ve benzeri konularda en azından neyi nerede nasıl bulacaklarını, bir konu ortaya atıldığında nereye bakacaklarını öğretecek bir çerçevede kültürel faaliyetlerle beslemek gibi hedeflere sahiptir.
Bu bağlamda, kültür ve sanat alanında konferans ve söyleşiler tertip edilmesi; kent içinde ve dışında geziler düzenlenmesi ve kamp yapılması; seçilen sanat dallarında atölye çalışmaları yapılması; kısa film ve belgesel çalışmaları yapılması ve yarışmalar düzenlenmesi gibi faaliyetler koordinatörlüğümüz kapsamında yer almaktadır.

Paylaşın: