Hukuki ve Mali İşler Koord.

Anasayfa » Hukuki ve Mali İşler Koord.

HUKUKİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Koordinatörlük Sorumluları:

Amaç ve Kapsam:
Kurumumuza ait bütün resmi yapılarla ilgili hukuki konularda gerekli araştırmaları yapmak, yönetim kurulunu bilgilendirmek.
Mali yapının güçlendirilmesi ve devamlılığın sağlanması için gerekli araştırmaları ve girişimleri yapmak koordinatörlüğümüzün temel görevleri arasındadır.

Paylaşın: