Yönetim Kurulu

Anasayfa » Yönetim Kurulu

Vakfımızın kurucusu ve gerçek mütevellisi Muhterem Ömer Öztürk’tür. Ona vekaleten aşağıdaki heyet vakıf yönetimi görevini deruhte etmektedir.

Resmî Mütevelli Heyeti:

  * Vehbi Ecevit (Başkan)

  * Abdurrahim Başak

  * Süleyman Şakar

  * Selçuk Balıkçı

  * Fatih Balkan

Karar ve Yürütme Kurulu:

  * Vehbi Ecevit (Başkan)

  * Abdurrahim Başak

  * Süleyman Şakar

  * Enes Koç

  * Selçuk Balıkçı

  * Fatih Balkan

  * Ömer Faruk Mesci

  * Ahmet Zekeriya Çokoy

  * İbrahim Ethem Demirci

  * Muhammed Özmen

  * Ömer Balcı

Paylaşın: