Muhterem Ömer Öztürk’ün Sözleri

Anasayfa » Muhterem Ömer Öztürk’ün Sözleri

Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün Sözleri

–  Allah (c.c.); kendi yolunda bulunan kulunu imtihân eder, ama mahrûm etmez.

–  Kimin istikâmeti daha düzgün ise o Allah (c.c.)’ya daha yakındır.

–  Sabırla muâmele hayırlı neticeler getirir.

–  Vazîfemiz Allah (c.c.) demek, kullara da Allah (c.c.) dedirtmektir.

–  Dünya muhabbetinin kalbini sarmış olduğu kimseler ancak fâiz alıp verebilir

–  Toplumun temeli tesettüre dayanır.

–  Aile reisinin temel görevlerinden ikisi tesettüre uymayı sağlamak ve eve helâl rızık getirmektir.

–  Bu dünyada (nefs ve hevâsına uyarak)  yaşama hakkını kullanan kimse, âhiretteki yaşama hakkını kaybetmiştir.

–  Müslümanın tatili iş değişikliği yapmaktır. Müslüman böylece dinlenir.

–  Şerî’at, tarîkat; zikir ve fikir hepsinden maksad; ahlâkı güzelleştirmektir.

–  Ta’zîm ile yapılan ibâdet kişiyi Allah (c.c.)’nun zâtına yaklaştırır.

–  Peygamberlerden sonra insanların en akıllısı Hz. Ebûbekir (r.a.)’dir. Çünkü Nebî (s.a.v.)’in yolunda her şeyini fedâ etmiştir.

–  Bir tek bilen vardır. O da  Nebî (s.a.v.)’dir. Söylenen söz ancak O (s.a.v.)’in sözüne uyuyorsa muterberdir.

–  Edebe riâyet etmezsen yıktığın yaptığından fazla olur.

–  Edebi zâyi’ edersen, İslâm’ı muhafaza edemezsin.

–  İslam taharet-i kâmile (tam bir temizlik) dînidir.

–  Para cepte olabilir, kasada olabilir; ama kalpte olması câiz değildir.

–  İslâm’ın propagandaya ihtiyacı yoktur. En güzel propaganda onu sünnete tam olarak uyarak yaşamaktır.

–  İslam aksiyon dîni değildir, amel dînidir. Allah ve Resulü emreder ve biz yaparız.

–  Bir meclisin (oturumun) câiz olabilmesi için bir şey öğrenmek veya öğretmek şarttır.

–  Oldum demek öldüm demektir.

–  Tecrübe para ile satılan bir şey olsaydı bütün paranızı verip almanızı tavsiye ederdim.

–  Hacca umreye para ile gidilmez, duâ ile gidilir. Yani ihlas ile dua edene maddi durumu müsait olsun veya olmasın Allah bir kapı açar.

Paylaşın: