Hukuki ve Mali İşler Koord.

Anasayfa » Hukuki ve Mali İşler Koord.

HUKUKİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Koordinatörlük Sorumluları: Veli Aykoç, Fevzi Can Bingül

Amaç ve Kapsam:
Kurumumuza ait bütün resmi yapılarla ilgili hukuki konularda gerekli araştırmaları yapmak, yönetim kurulunu bilgilendirmek.
Mali yapının güçlendirilmesi ve devamlılığın sağlanması için gerekli araştırmaları ve girişimleri yapmak koordinatörlüğümüzün temel görevleri arasındadır.